AVG-aanpassingen Scouts Online per 15-11-2022.
Op dinsdag 15 november wordt een nieuwe versie van Scouts Online geïnstalleerd. Hierin zijn de laatste maatregelen met betrekking tot de AVG verwerkt. Daarover is al eerder een bericht rondgestuurd met onder meer de verwijzing naar de release notes; zie avg-aanpassingen-in-scouts-online-in-2022. Na 15 november worden gegevens van oud-leden in de periode van een paar weken daadwerkelijk verwijderd. Dit duurt zo lang omdat het erg veel gegevens betreft.

  • Er zijn in elk geval twee belangrijke punten:
    Als je nog gegevens van oud-leden wilt zien, dan heb je de functie van archivaris nodig. Het is dus belangrijk om iemand in de groep die functie te geven in Scouts Online.
  • Wil je oud-leden behouden in Scouts Online? Vraag de oud-leden dan of ze relatie willen blijven van de groep en registreer hen met de functie ‘relatie’ in een aparte speleenheid die je bijvoorbeeld ‘oud-leden’ noemt. Zij zijn dan niet VOG-/contributieplichtig.

Met vriendelijke groet,

Ad Dekker
Landelijk team Internet