Sociale veiligheid

Binnen Scouting Andromeda zijn veel vrijwilligers actief, denk bijvoorbeeld aan de leiding maar ook aan de bestuursleden. Deze moeten we kunnen vertrouwen en daarom vindt Scouting Andromeda de “sociale veiligheid” erg belangrijk. De jeugdleden moeten in een veilige en vertrouwde omgeving uitdagende scouting activiteiten moeten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Andromeda betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Voorbeelden hiervan zijn pesten, groepsdruk en diefstal.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Deze code kun je hier downloaden. Al onze vrijwilligers worden aan het begin van hun functie bij Scouting Andromeda gewezen op deze gedragsregels.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niet aan grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Andromeda getroffen heeft om binnen de groep een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwillige leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van Scouting Andromeda. Ons bestuur maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het bestuur is middels de contactpagina te bereiken.

Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur per dag te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nlsocialeveiligheid@scouting.nl.


 Link met nieuwe pagina naar: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid

Sociale veiligheid

Binnen Scouting Andromeda zijn veel vrijwilligers actief, denk bijvoorbeeld aan de leiding maar ook aan de bestuursleden. Deze moeten we kunnen vertrouwen en daarom vindt Scouting Andromeda de “sociale veiligheid” erg belangrijk. De jeugdleden moeten in een veilige en vertrouwde omgeving uitdagende scouting activiteiten moeten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Andromeda betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Voorbeelden hiervan zijn pesten, groepsdruk en diefstal.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Deze code kun je hier downloaden. Al onze vrijwilligers worden aan het begin van hun functie bij Scouting Andromeda gewezen op deze gedragsregels.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niet aan grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Andromeda getroffen heeft om binnen de groep een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwillige leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van Scouting Andromeda. Ons bestuur maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het bestuur is middels de contactpagina te bereiken.

Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur per dag te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nlsocialeveiligheid@scouting.nl.


 Link met nieuwe pagina naar: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid