De Vereniging is de daadwerkelijke Scoutinggroep, of eigenlijk het bestuur van de Scoutinggroep. De Vereniging neemt beslissingen over de Scoutinggroep en bepaald bijvoorbeeld wie er op cursus gaan, welk materiaal wordt aangeschaft, maar ook wordt door de Vereniging de contributie geïnd en wordt de begroting en jaarrekening gemaakt. De Vereniging vergadert 1 keer per 2 maanden.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een "dagelijks bestuur", dit zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het "dagelijks bestuur" zitten in de Vereniging een groepsbegeleider, ledenadministratie en een afvaardiging van de Groepsraad. Het bestuur neemt onder andere beslissingen over het te voeren financiële beleid, voert de ledenadministratie en schaft materiaal aan tbv het Scoutingspel.

Afvaardiging Groepsraad

Het merendeel van Vereniging bestaat uit leden van de Groepsraad, hierdoor kunnen er geen beslissingen genomen worden, zonder dat de Groepsraad hiermee akkoord is.

Ouderavond

1 keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd waarbij alle ouders van de leden worden uitgenodigd om op het gebouw te komen. Op deze avond wordt een korte samenvatting gemaakt van alle activiteiten en wordt door de speltakleiding vaak uitleg gegeven over de kampen. Tevens zijn hierbij vaak de financiële stukken in te kijken en is rechtstreeks aan het bestuur vragen te stellen.

Stichting

Vanuit de Vereniging zit er een afvaardiging in de Stichting. De afvaardiging bestaat uit meer dan de helft van het totaal aantal bestuursleden van de Stichting. Hierdoor heeft de Vereniging een meerderheid in de Stichting, waardoor de Vereniging bij een stemming altijd meer stemmen heeft dan de overige bestuursleden. De afvaardiging zit namens de Vereniging in de Stichting en zal bij stemming dus ook een stem namens de Verenging uitbrengen en niet namens hun zelf persoonlijk.