De Stichting is eigenlijk geen onderdeel van de Scoutinggroep. De Stichting bestaat uit een bestuur en leden vanuit de Vereniging Scouting Andromeda.

De Stichting is eigenaar van het gebouw en huurt de grond van de gemeente. De Stichting verhuurt het gebouw en terrein aan de Vereniging, zodat de Scoutinggroep hun spel kunnen spelen. De Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het gebouw en terrein. Zo wordt het periodieke onderhoud, zoals grasmaaien, tuinonderhoud en schoonmaken buiten wanden, schilderen van kozijnen, etc gedaan vanuit de Stichting door de Beheerscommissie. Daarnaast worden nieuwe zaken, zoals vlaggenmasten, lantaarnpalen, overkapping, etc begeleid door de Stichting. De Stichting vergadert gemiddeld 4 keer per jaar.

Het bestuur

De Stichting heeft een "dagelijks bestuur" bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast dit "dagelijks bestuur" is er een contactpersoon voor de verhuur en een contactpersoon namens de beheerscommissie aanwezig. De rest van de plekken in het bestuur worden ingevuld door afgevaardigden vanuit de Vereniging. In het gehele bestuur wordt getracht om een merendeel van de leden een afgevaardigde te laten zijn van de Vereniging. Hierdoor kan de Stichting nooit zelf beslissingen nemen welke niet goedgekeurd zijn door, of namens de Vereniging. 

Verhuur

Wij stellen ons gebouw ook beschikbaar aan andere Scoutinggroepen. Deze kunnen tegen een kleine onkostenvergoeding gebruik maken van ons gebouw. Hierbij kan het gebouw, het terrein, of een combinatie van beide gehuurd worden. Hierbij geldt wel dat de opkomsten van de Vereniging in de eerste instantie voor gaan, maar in overleg is een hoop te regelen. Zo kan de leiding soms een opkomst elders houden, of kan er misschien gezamenlijk iets ondernomen worden. Kijk voor meer informatie over de verhuur van het gebouw, onder het kopje Verhuur.

Beheerscommissie

De Beheerscommissie is een groep vrijwilligers welke zich bezig houden met het onderhoud van het gebouw en terrein. De Beheerscommissie is gemiddeld 1 avond en 1 dag in de week op het gebouw om het periodieke onderhoud te plegen, zoals het vervangen van lampen, schoonmaken van de armaturen, testen en repareren van de noodverlichting maar ook het gras maaien, boomwal onderhoud, etc. 

De Beheerscommissie werkt aan de hand van een klussenlijst, welke door de Stichting, in samenspraak met de Verenging en Groepsraad, geprioriteerd wordt. Hiermee wordt een lijst gemaakt van de meest urgente klussen en de klussen die kunnen wachten.

De Beheerscommissie werkt veelvuldig samen met Reclassering Nederland. Zo worden wij geholpen bij grotere klussen zoals het snoeien van bomen en kunnen veroordeelden hun straf-uren maken. Dit gebeurd altijd in het bijzijn van werknemers van de Reclassering en vrijwilligers vanuit de Beheerscommissie. Reclassering en Scouting werken op deze manier (taakstaf-) gericht.