De Groepsraad is een overlegstructuur van alle leiding. Binnen de gehele organisatie heeft de Groepsraad de meeste zeggenschap binnen de Vereniging, maar ook binnen de Stichting. Als de Groepsraad iets niet, of juist wel wil, zal het geregeld moeten worden, echter zitten hier natuurlijk wel voorwaarden aan, zoals dat het financieel mogelijk moet zijn. Tijdens de vergaderingen worden de praktische zaken besproken over de invulling van de opkomsten of het aanschaf van materiaal. De Groepsraad vergadert gemiddeld 1 keer per maand. 

Het bestuur

De Groepsraad wijst een voorzitter aan en een notulist. Verder heeft elke leiding zitting in de Groepsraad, alleen de gekwalificeerde leiding heeft echter stemrecht. Naast de leiding heeft er van de Welpen, Scouts en Explorers een ouder zitting in de Groepsraad. Van de Stam en de Plusscouts neemt een afgevaardigd lid zitting in de Groepsraad. Hierdoor zijn alle speltakken vertegenwoordigd.

Afgevaardigde ouder

Van de speltaken, waarbij de leeftijd van de leden nog geen 18 jaar is, dus van de Welpen, Scouts en Explorers, zit er een ouder van 1 van de leden in de Groepsraad. Deze ouder vertegenwoordigd de leden van de betreffende speltak. De ouder heeft daarom met de overige ouders contact over het reilen en zeilen binnen de speltak.

Vereniging

In de Vereniging zit een afvaardiging van de Groepsraad. De afvaardiging bestaat uit meer dan de helft van het totaal aantal bestuursleden van de Vereniging. Hierdoor heeft de Groepsraad een meerderheid in de Vereniging, waardoor de Groepsraad bij een stemming altijd meer stemmen heeft dan de overige bestuursleden. De afvaardiging zit namens de Groepsraad in de Vereniging en zal bij stemming dus ook een stemming namens de Groepsraad uitbrengen en niet namens hun zelf persoonlijk.